GIS

کاربردهای سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

کاربردهای سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

همانطور که در مقاله “سیستم اطلاعات جغرافیایی یا GIS چیست؟” گفتیم، GIS سیستمی است که داده های مکاندار و جغرافیایی را جمع آوری کرده و با استفاده از نرم افزارها و سخت افزارهایی به تحلیل و پردازش آنها می پردازد و سپس آنها را به دانسته ها و اطلاعات مفید تبدیل می کند. حال در […]

ادامه مطلب
سیستم اطلاعات جغرافیایی یا GIS چیست؟

سیستم اطلاعات جغرافیایی یا GIS چیست؟

GIS یا سیستم اطلاعات جغرافیایی    GIS چیست؟ سامانه اطلاعات جغرافیایی  (Geographic Information System)یا  GIS یک سیستم اطلاعاتی در زمینه ی داده های جغرافیایی است که به جمع آوری، تولید، تحلیل، مدیریت و پردازش داده ها و اطلاعات جغرافیایی می پردازد. درواقع می توان گفت سیستم اطلاعات جغرافیایی ابزاری است برای تولید، تحلیل و نمایش […]

ادامه مطلب
استخراج کاربردهای مختلف مدلهای ۳ بعدی تهیه شده توسط پهپاد در طرح های زیست محیطی و منابع طبیعی

استخراج کاربردهای مختلف مدلهای ۳ بعدی تهیه شده توسط پهپاد در طرح های زیست محیطی و منابع طبیعی

استخراج کاربردهای مختلف مدلهای ۳ بعدی تهیه شده توسط پهپاد در طرح های زیست محیطی و منابع طبیعی در طی سالهای اخیر فن آوری تهیه مدلهای ۳ بعدی توسط پهپاد ( پرنده هدایت پذیر از دور) تحولی چشمگیر در فتوگرامتری برد کوتاه ایجاد نموده است. با پرواز پهپاد در ارتفاع کم (حدود ۱۰۰ متر) بر […]

ادامه مطلب