کاربردهای سنجش از دور

سنجش از دور در تمامی علومی که به نحوی با اطلاعات مکانی در ارتباط هستند کاربرد دارد. داده هایی که توسط سنجش از دور به دست می آید کاربردهای وسیعی در امور منابع طبیعی، کشاورزی، زمین شناسی و… دارند.

در مقاله “سنجش از دور یا RS چیست؟” سنجش از دور را به طور کامل مورد بررسی قرار داده ایم. در این مقاله قصد داریم تا به بررسی کاربردهای سنجش از دور در زمینه های مختلف بپردازیم.

 

کاربردهای سنجش از دور در زمینه کشاورزی و مطالعه جنگل ها

 • مطالعه زمین های آسیب دیده کشاورزی بر اثر کم آبی
 • پیش بینی وضع هوا و مدیریت مراتع
 • شناسایی پوشش گیاهی هر منطقه
 • ارزیابی شرایط محصولات یک منطقه
 • شناسایی آفات و بیماری های محصولات
 • تخمین محصول خاص در هر هکتار
 • به دست آوردن اطلاعات کمی و کیفی محصولات
 • تفکیک جنگل ها بر اساس تراکم یا گونه های جنگلی
 • شناسایی درختان
 • تهیه نقشه جامع از پوشش گیاهی هر منطقه
 • مطالعه میزان انهدام جنگل ها و یا میزان پیشرفت جنگل کاری
 • محاسبه سطح زیر کشت محصولات

 

کاربردهای تکنولوژی سنجش از دور در زمینه هواشناسی

 • پیش بینی وضع هوا
 • پیش بینی باران های سنگین
 • پیش بینی طوفان، گردباد، سیل و…
 • پیش بینی خشکسالی
 • بررسی لایه های مختلف جوی
 • بررسی خصوصیات ابرها
 • مطلع شدن از سیر تدریجی تغییرات جوی

 

کاربرد RS در زمینه زمین شناسی

 • تهیه نقشه های گوناگون زمین شناسی
 • مطالعه گسل ها
 • مطالعه خاک ها
 • مطالعه حوادث طبیعی مانند زلزله
 • مطالعه تغییرات دوره ای سطح زمین

 

کاربرد سنجش از دور در زمینه بررسی منابع آب

 • به دست آوردن اطلاعات از ذخایر آب و مدیریت آن
 • تهیه نقشه آبراهه ها
 • مطالعه آب های سطح یک منطقه
 • بررسی تغییر مسیر رودخانه ها بر اثر عوامل مصنوعی یا طبیعی
 • تخمین میزان آب سطحی یک منطقه
 • مطالعه آب ها و اقیانوس شناسی
 • تهیه نقشه های پوشش برفی و یخی

 

کاربرد سنجش از دور در زمینه نظامی

 • جمع آوری اطلاعات از مناطق غیر قابل دسترس
 • جمع آوری اطلاعات نظامی از مناطق پرخطر مرزی
 • شناسایی و بررسی یک منطقه بدون بازدید از آن

 

کاربردهای RS در زمینه مطالعه بلایای طبیعی

 • شناسایی و نقشه برداری از مناطق حادثه دیده مانند آتش سوزی
 • برآورد میزان خسارت های ناشی از بلایای طبیعی
 • تعیین راهبرد مناسب برای جلوگیری و یا کاهش خسارت بلایای طبیعی
 • شناسایی مناطق بحران زده برای کمک رسانی

 

کاربردهای فناوری سنجش از دور در زمینه مطالعات شهری

 • تهیه نقشه های شهری
 • توسعه و برنامه ریزی شهری
  نظرات