سنجش از دور

سنجش از دور بعنوان شاخه ای از علوم ژئوماتیک، کاربرد گسترده ای در کسب اطلاعات از عوارض سطح زمین دارد. با تفسیر تصاویر متنوع ماهواره ای و استفاده از سنجنده های مختلف در پهپادها می توان اطلاعات ارزشمندی را  از محدوده مورد بررسی، حتی بدون حضور در محل کسب کرد. در مناطق و سیع و مکانهایی که دسترسی مستقیم به آنها مشکل است  ،می توان از تصاویر ماهواره ای و پهپادی بهره برد. تیم سنجش از دور شرکت آما با بهره گیری از متخصصین مجرب و استفاده از تجهیزات و نرم افزارهای متنوع پردازش تصویر قادر به ارائه خدمات متنوعی در این زمینه است. استفاده از سنجش از دور در زمینه های مختلف نظیر کاربردهای کشاورزی، زمین شناسی و معدن، مقایسه تغییرات مکانی و زمانی در مقیاس محلی و منطقه ای و غیره ، بخش مهمی از خدمات شرکت آما به مشتریان است.

  نظرات