آموزشهای حضوری و غیر حضوری

کارشناسان شرکت آما سابقه ۲۰ ساله در زمینه آموزش دوره های مختلف و کاربردی مرتبط با علم ژئوماتیک دارند. ارتباط و همکاری با اساتید بین المللی در پروژه آموزشی GEONETC اتحادیه اروپا، باعث شده تا روش و محتوی آموزشی دوره ها در سطح روز دانشگاههای معتبر اروپا باشد. ارتباط و همکاری مستمر با اساتید دانشگاههای همکار LUND  سوئد، ITC) TWENTE ) هلند، سوپر تکنیک لیسبون پرتقال و VGTU لیتوانی از افتخارات شرکت آما محسوب می شود.

دوره های آموزشی عبارتند از:

  • دوره های کاربردی سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) ، شامل مقدماتی و پیشرفته
  • سنجش از دور ماهواره ای (RS)، شامل مقدماتی و پیشرفته
  • سیستم تعیین موقعیت ماهواره ای (GPS) ، شامل مبانی و کاربردی
  • آشنایی با پهپاد (UAV) ، مبانی و عملیات پرواز
  نظرات