سنجش از دور فعال چیست؟

سنجش از دور یا RS (مخفف Remote Sensing) تکنولوژی است که با اندازه گیری امواجی (نوری یا رادیویی) که به زمین ارسال و بازتاب می شوند، می تواند اطلاعاتی را از سطح زمین یا اجسام به دست آورد.

 

سنجش از دور فعال چیست؟

در سیستم سنجش از دور فعال (Active Remote Sensing)، سنجنده ها خود منبع انرژی دارند و با ارسال انرژی به اجسام و دریافت بازتاب آنها، فاصله را اندازه گیری و داده هایی را جمع آوری می کنند مانند لیدارها و رادارها.

برای درک بهتر موضوع یک دوربین را در نظر بگیرید؛ زمانی ک فلاش دوربین روشن باشد، دوربین نور فلاش را به جسم ارسال می کند و پس از برخورد نور با جسم، نور به سمت دوربین بازتاب می شود.

سنجش از دور فعال توسط ماهواره ها، هواپیماها، هلی کوپترها و یا هر چیزی که بتواند فاصله را از راه دور به دست آورد، صورت می گیرد.

 

   بیشتر بخوانید:

   ۶ کاربرد تکنولوژی لیدار

   بررسی ۱۲ تفاوت اصلی بین لیدار و رادار

   کاربردهای سنجش از دور

 

مزیت سنجش از دور فعال

قابلیت تصویر برداری در هنگام شب: با توجه به این که سنجنده های فعال خود منبع انرژی هستند، نیازی به نور طبیعی مانند خورشید ندارند و در شب نیز تصویر برداری را می توانند انجام دهند.

تولید انرژی رادیویی: امواج رادیویی تحت تاثیر ابرها و شرایط جوی نامناسب قرار نمی گیرند. مانند رادارها که از انرژی رادیویی استفاده می کنند.

 

کاربردهای سنجش از دور فعال

  • تهیه انواع نقشه ها مانند نقشه های توپوگرافی، شهری، پوشش گیاهی، زمین شناسی و…
  • مطالعه بلایای طبیعی
  • به دست آوردن اطلاعات نظامی
  • به دست آوردن سرعت وسایل نقلیه: برای اندازه گیری و به دست آوردن سرعت وسایل نقلیه در جاده ها از رادارها استفاده می شود؛ به این صورت که دستگاه رادار یک وسیله نقلیه را نشانه می گیرد و پالس های رادیویی به آن برخورد و به سمت رادار بازتاب می شوند. سرعت خودرو با محاسبه تاخیر زمانی بین انتشارهای مکرر و دریافت آنها به دست می آید. دقت رادارها در اندازه گیری سرعت وسایل نقلیه بسیار بالا است زیرا سرعت تابش امواج رادیویی بسیار سریع تر از سرعت وسایل نقلیه درحال حرکت است.

 

  نظرات