سنجش از دور غیرفعال چیست؟

امروزه از امواج خورشیدی در زمینه های بسیار زیادی استفاده می شود و به عنوان یکی از مهم ترین منابع تولید انرژی در هر کشور است. برای مثال خورشید می تواند منبع انرژی بسیار مناسبی برای تکنولوژی سنجش از دور باشد.

 

سنجش از دور چیست؟

سنجش از دور، تکنولوژی است که انرژی نوری بازتاب شده از اشیاء و پدیده های سطح زمین را توسط سنجنده های خود اندازه گیری و داده هایی را جمع آوری می کند.

سنجش از دور به دو دسته سنجش از دور فعال و سنجش از دور غیرفعال تقسیم می شود. که در اینجا قصد داریم به بررسی سنجش از دور غیرفعال بپردازیم.

 

سنجش از دور غیرفعال چیست؟

سیستم سنجش از دور غیرفعال یا Passive Remote Sensing منبعی برای ارسال انرژی ندارد و برای اندازه گیری میزان انرژی بازتاب شده از پدیده ها، به انرژی خورشیدی نیاز دارد. همانطور که واضح است از سنجنده های غیرفعال نمی توان در شب استفاده کرد زیرا خود منبع انرژی نیستند و وابسته به نور خورشیداند.

زمانی که نور خورشید به اجسام می تابد، انرژی نوری با شدت و ضعف مشخصی به سمت سنجنده ها بازتاب می شود؛ با اندازه گیری بازتاب این امواج اطلاعات زیادی را می توان کسب کرد.

 

مثال هایی از Passive Remote Sensing

عکس برداری در روز مثال بسیار روشنی برای قابل درک شدن کار این سنجنده ها است. درواقع زمانی که ما در روشنایی روز عکس برداری می کنیم، نور خورشید به اجسام و پدیده ها می تابد و به سمت دوربین بازتاب می شود.

مثال روشن دیگری که می توان از این نوع سنجنده ها بزنیم، چشم های ما هستند. درواقع چشم های ما نوعی سنجنده غیرفعال هستند؛ به این صورت که انرژی خورشیدی به اجسام و محیط اطراف می تابد و به چشم های ما بازتاب شده و باعث می شود تا محیط اطرافمان را ببینیم. در واقع چشم های ما همانند سنجنده های غیرفعال منبع نوری ندارند و نیازمند نور خورشید و یا نور مصنوعی هستند.

 

معایب سنجش از دور غیرفعال

وابسته به منبع نوری دیگری مانند خورشید هستند

وجود ابرها دقت این نوع سنجنده را کاهش می دهد.

 

 

  نظرات