تکنولوژی لیدار چیست؟

لیدار چیست؟

تکنولوژی لیدار (یا لایدار) یا LIDAR مخفف کلمه Light Detection And Ranging است و از لحاظ لغوی به معنای آشکارسازی نور و پیمایش است.

لیدار یک تکنولوژی سنجش از دور فعال است که با تاباندن انرژی نوری به هدف، فاصله را اندازه گیری و  محاسبه می کند. می توان گفت لیدار یک تکنیک جمع آوری اطلاعات از سطح اشیاء است که بر اساس اندازه گیری فاصله توسط لیزر عمل می کند.

حسگرهای لیدار بر روی هواپیما، هلی کوپتر و یا ماهواره ها نصب می شوند و از امواج الکترومغناطیس برای اندازه گیری فاصله استفاده می­ کنند. در حقیقت لیدار یک سیستم شناسایی و اندازه گیری به وسیله نور است.

 

تکنولوژی لیدار چگونه فاصله را اندازه گیری می کند؟

انرژی نوری، از لیدار به سمت زمین ارسال می شود و پس از برخورد به زمین دوباره به حسگرهای لیدار برمی گردد. لیدار مدت زمانی را که طول می کشد تا انرژی نوری که به زمین ارسال شده، به حسگرهای لیدار برگردد را محاسبه و اندازه گیری می کند. در واقع می توان گفت لیدار یک پالس از نور را به زمین می فرستد و منتظر برگشت آن می ماند.

نام انرژی نوری که لیدار به سطح زمین می فرستد Pulse و نام نوری که از سطح زمین به حسگرهای لیدار می رسد Return است.

 

فناوری لیدار چه محاسنی دارد؟

 • حسگرهای دقیق
 • مناسب برای مقیاس های بزرگ
 • سرعت بالا
 • لیدار داده های زیادی را می تواند جمع آوری کند.
 • زمان پردازش داده های لیدار بسیار کم است.
 • لیدار می تواند از پوشش گیاهی عبور کند و سطح زمین را نقشه برداری کند.
 • داده های لیدار را می توان به طور مستقیم در سیستم اطلاعات جغرافیایی به کار برد.

 

فناوری لیدار چه معایبی دارد؟

 • عواملی مانند برف و باران و مه و… بر روی لیدار تاثیر دارند.
 • هزینه بالا
 • زمانی که در معرض امواج رادیویی و مخابراتی قرار می گیرد دقت آن کم می شود.

 

لیدار در چه زمینه هایی کاربرد دارد؟

 • به دست آوردن توپولوژی مناطق
 • زمین شناسی
 • باستان شناسی
 • هواشناسی
 • زلزله شناسی
 • نظامی
 • جنگل داری
 • تهیه اطلاعات از کف دریاها
 • تهیه نقشه هایی دقیق از پستی ها و بلندی های سطح زمین
 • تصویربرداری از دشت ها و مناطق کوهستانی

 

  نظرات