خدمات مبتنی بر GPS

تعیین موقعیت دقیق نقاط توسط GPS سه فرکانسه بر مبنای سامانه شمیم ( شبکه ملی یکپارچه مالکیتها ) در سراسر کشور هم اینک قابل انجام است. یکی از خدمات شرکت انجام عملیات برداشت نقاط با دقت ۱ سانتیمتر و پیاده سازی نقشه های ثبتی بر روی زمین است. مختصات نقاط برداشت شده مورد تایید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بوده و در دعاوی مربوط به مالکیت زمین قابل استناد می باشد.  خدمات مبتنی بر GPS  به روش های زیر ارائه میشود:

  • تعیین موقعیت به صورت پروژه ای و یا انجام کار مشخص
  • اجاره ی دستگاه با اپراتور یا بدون اپراتور
  • انجام پردازش ها در محل و تحویل فایل های مشاهداتی و RINEX
  • استفاده از تصحیحات سامانه های شمیم،هدی،سمت و…
  • انجام مشاهدات به روش استاتیک و RTK
  نظرات